Home Photo

Home Photo
Red Rose "The Prince" MERRY CHRISTMAS with Love and thanks to YOU All

14.11.60

ใจไม่ยอมหยุด

คนด่าว่าบั่นทอนยังคงทำเช่นนั้น
คนวิ่งยังคงวิ่ง
ทั้งขณะวิ่งหรือขณะหยุด
หัวใจของผู้ให้ไม่เคยหยุด


ใจส่งต่อ..
แผ่ขยายความอ่อนโยน ความต้องการให้ ออกไปไม่รู้จบ
สัมผัส กระตุ้นจิตวิญญาณส่วนดีงามของเพื่อนมนุษย์
ใจที่จุดประกาย
 เริ่มที่นามธรรมและดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม


"ก้าวคนละก้าว"
หรือคือความโง่เขลาเปล่าประโยชน์
ถ้าใช่  !
เราจงมาบูชาความไร้เดียงสาของเราเถิด


*