Home Photo

Home Photo
กุหลาบเหลืองแย้มบานในใจนิรันดร์

14.11.60

ใจไม่ยอมหยุด

คนด่าว่าบั่นทอนยังคงทำเช่นนั้น
คนวิ่งยังคงวิ่ง
ทั้งขณะวิ่งหรือขณะหยุด
หัวใจของผู้ให้ไม่เคยหยุด


ใจส่งต่อ..
แผ่ขยายความอ่อนโยน ความต้องการให้ ออกไปไม่รู้จบ
สัมผัส กระตุ้นจิตวิญญาณส่วนดีงามของเพื่อนมนุษย์
ใจที่จุดประกาย
 เริ่มที่นามธรรมและดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม


"ก้าวคนละก้าว"
หรือคือความโง่เขลาเปล่าประโยชน์
ถ้าใช่  !
เราจงมาบูชาความไร้เดียงสาของเราเถิด


*